ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
353
کلاس پرواز
Y