موقعیت آرا روی نقشه
یزد،خیابان مهدی،جنب بانک رفاه،کوچه سید