یکشنبه, 09 آذر,1399 - دوشنبه, 10 آذر,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه سنتی سرای ملک کاشان

کاشان،خیابان شهید رجایی،خیابان آیت الله مدنی
2,690,000 ریال
تا 2% تخفیف

2,650,000 ریال

موقعیت هتل سرای ملک روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته زنبق دو تخته زنبق 2 نفر
تا 2% تخفیف 2,690,000 ریال 2,650,000 ریال
سه تخته نیلوفر سه تخته نیلوفر 3 نفر
تا 3% تخفیف 3,570,000 ریال 3,490,000 ریال
دو تخته محراب دو تخته محراب 2 نفر
تا 2% تخفیف 2,690,000 ریال 2,650,000 ریال
سه تخته ترنج سه تخته ترنج 3 نفر
تا 3% تخفیف 3,570,000 ریال 3,490,000 ریال
دو تخته اسلیمی دو تخته اسلیمی 2 نفر
قیمت موجود نیست
چهار تخته اشرفی چهار تخته اشرفی 4 نفر
تا 3% تخفیف 4,270,000 ریال 4,150,000 ریال
پنج تخته شاه عباسی پنج تخته شاه عباسی 5 نفر
تا 3% تخفیف 5,200,000 ریال 5,050,000 ریال
دو تخته ختایی دو تخته ختایی 2 نفر
قیمت موجود نیست
چهار تخته خلوتسرا چهار تخته خلوتسرا 4 نفر
تا 3% تخفیف 4,270,000 ریال 4,150,000 ریال