یکشنبه, 07 آذر,1400 - دوشنبه, 08 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت سه نفره سوئیت سه نفره 3 نفر
تا 55% تخفیف 8,100,000 ریال 3,690,000 ریال
سوئیت چهار نفره سوئیت چهار نفره 4 نفر
تا 54% تخفیف 9,030,000 ریال 4,190,000 ریال
سوئیت پنج نفره سوئیت پنج نفره 5 نفر
تا 49% تخفیف 9,030,000 ریال 4,690,000 ریال

موقعیت مهیاد روی نقشه
رودسر،بلوار شهدا،خیابان عابدینی 2،خزر9