جمعه, 02 آبان,1399 - شنبه, 03 آبان,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل بزرگ پارامیدا شاهرود

سمنان، شاهرود، خیابان تهران، بلوار دانشگاه، مقابل ترمینال، جنب اداره راه
6,000,000 ریال
تا 26% تخفیف

4,450,000 ریال

موقعیت هتل بزرگ پارامیدا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
آپارتمان یک خوابه ی دو نفره آپارتمان یک خوابه ی دو نفره 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 26% تخفیف 6,000,000 ریال 4,450,000 ریال
آپارتمان یک خوابه سه نفره آپارتمان یک خوابه سه نفره 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 27% تخفیف 7,500,000 ریال 5,500,000 ریال
آپارتمان یک خوابه چهار نفره آپارتمان یک خوابه چهار نفره 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 28% تخفیف 9,500,000 ریال 6,920,000 ریال
آپارتمان دو خوابه ی پنج نفره آپارتمان دو خوابه ی پنج نفره 5 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 28% تخفیف 13,000,000 ریال 9,400,000 ریال
آپارتمان دو خوابه شش نفره آپارتمان دو خوابه شش نفره 6 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 28% تخفیف 14,500,000 ریال 10,470,000 ریال
آپارتمان دو خوابه هفت نفره آپارتمان دو خوابه هفت نفره 7 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 28% تخفیف 16,000,000 ریال 11,530,000 ریال
آپارتمان دو خوابه هشت نفره آپارتمان دو خوابه هشت نفره 8 نفر
تا 28% تخفیف 17,500,000 ریال 12,600,000 ریال