پنجشنبه, 13 مهر,1402 - جمعه, 14 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سردابچه اول سردابچه اول 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
سرداب شمالی سرداب شمالی 4 نفر
تا 31% تخفیف 11,500,000 ریال 8,000,000 ریال
سردابچه دوم سردابچه دوم 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
سردابچه سوم سردابچه سوم 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
سرداب جنوبی سرداب جنوبی 6 نفر
تا 31% تخفیف 13,000,000 ریال 9,000,000 ریال
سردابچه چهارم سردابچه چهارم 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
گوشواره اول گوشواره اول 3 نفر
تا 31% تخفیف 7,350,000 ریال 5,100,000 ریال
گوشواره دوم گوشواره دوم 3 نفر
تا 31% تخفیف 7,350,000 ریال 5,100,000 ریال
زمستان نشین شمالی زمستان نشین شمالی 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
زمستان نشین جنوبی زمستان نشین جنوبی 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
گوشواره سوم گوشواره سوم 4 نفر
تا 31% تخفیف 9,200,000 ریال 6,400,000 ریال
شاهنشین شاهنشین 2 نفر
تا 31% تخفیف 13,500,000 ریال 9,400,000 ریال
گوشواره چهارم گوشواره چهارم 4 نفر
تا 31% تخفیف 9,200,000 ریال 6,400,000 ریال
حوض خانه شرقی حوض خانه شرقی 4 نفر
تا 30% تخفیف 21,000,000 ریال 14,700,000 ریال
حوض خانه غربی حوض خانه غربی 2 نفر
تا 30% تخفیف 21,000,000 ریال 14,700,000 ریال
سه دری سه دری 4 نفر
تا 31% تخفیف 13,500,000 ریال 9,400,000 ریال
بالاخانه اول بالاخانه اول 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
بالاخانه دوم بالاخانه دوم 2 نفر
تا 31% تخفیف 5,500,000 ریال 3,800,000 ریال
بالاخانه سوم بالاخانه سوم 4 نفر
تا 31% تخفیف 9,200,000 ریال 6,400,000 ریال
بالاخانه چهارم بالاخانه چهارم 4 نفر
تا 31% تخفیف 9,200,000 ریال 6,400,000 ریال

موقعیت فلاحتی روی نقشه
کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله