پنجشنبه, 11 خرداد,1402 - جمعه, 12 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته شمالی یک تخته شمالی 1 نفر
تا 10% تخفیف 10,000,000 ریال 9,000,000 ریال
یک تخته جنوبی یک تخته جنوبی 1 نفر
تا 1% تخفیف 9,900,000 ریال 9,850,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 24% تخفیف 26,000,000 ریال 20,000,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 24% تخفیف 26,000,000 ریال 20,000,000 ریال

موقعیت بستان روی نقشه
اتوبان تهران-کرج،خروجی شهرک گلستان،خیابان کوهک ، روبروی پمپ بنزین