شنبه, 22 مرداد,1401 - یکشنبه, 23 مرداد,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته برای یک نفر دو تخته برای یک نفر 1 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 1% تخفیف 6,600,000 ریال 6,550,000 ریال
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر
7,300,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
7,300,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
12,800,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 1% تخفیف 14,650,000 ریال 14,600,000 ریال

موقعیت داوینکو روی نقشه
ابتدای بانه -ورودی شهر بلوار دانشگاه - هتل داوینکو بانه