دوشنبه, 08 خرداد,1402 - سه شنبه, 09 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سه تخته سه تخته 3 نفر
25,000,000 ریال
سه تخته رو به کوه سه تخته رو به کوه 3 نفر
26,500,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
28,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
29,500,000 ریال

موقعیت راتینس روی نقشه
ماسال، کیلومتر 4 جاده ماسال به شاندرمن.