دوشنبه, 08 خرداد,1402 - سه شنبه, 09 خرداد,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 7% تخفیف 9,500,000 ریال 8,900,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 6% تخفیف 9,500,000 ریال 9,000,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 5% تخفیف 13,000,000 ریال 12,400,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 3% تخفیف 17,000,000 ریال 16,500,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 3% تخفیف 20,000,000 ریال 19,500,000 ریال

موقعیت سیراف روی نقشه
بوشهر،خیابان امام خمینی،نرسیده به میدان قدس